EL PROCEDIMENT DE TAXACIÓ DE COSTES I EL MALDECAP QUE AIXÒ POT SUPOSAR PER A L’ADVOCAT DE LA PART BENEFICIADA PEL VENCIMENT EN COSTES.

L’INFORME 2/2017 DE LA COMISSIÓ JURÍDICA SOBRE FIXACIÓ D’HONORARIS D’ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT DE TAXACIÓ DE COSTES INTENTA RESOLDRE PART DELS DUBTES QUE ES PLANTEGEN A LA VISTA DE LA NOMBROSA JURISPRUDÈNCIA EXISTENT EN ESTA MATÈRIA, L’ARTICULAT DE LA LLEI I ELS CRITERIS DELS COL·LEGIS D’ADVOCATS Com s’indica en eixe informe, el procediment de taxació de costes regulat en La LEC continua patint, a pesar de les modificacions introduïdes en el mateix, de certes imprecisions