PERDONEN QUE NO ENS ALCEM. RES A CELEBRAR DESPRÉS D’UNA ALTRA BUFETADA ALS NOSTRES DRETS

  Hui és un dia trist per als valencians. Hem perdut una oportunitat perquè es repare una injustícia i se’ns reconega el dret a legislar en matèria civil, dret que ens reconeix el nostre Estatut d’Autonomia. Fent un xicotet repàs, direm que el Col-legi d’Advocats de Sueca es un Col-legi compromés amb la nostra terra, la nostra llengua i els nostres drets. Així s’arreplega en l’article 5 dels nostres Estatuts, on, al voltant del dret

SI NO ERES MIA, NO ERES DE NADIE

LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO PENAL DEL TS 420/2018, DE 25 DE SEPTIEMBRE, SIENTA LAS BASES PARA APLICAR AGRAVANTE DE GENERO Es la primera vez que el Supremo interpreta en qué casos procede apreciar la concurrencia de la agravante introducida en el Código Penal en 2015 para elevar la pena en delitos cometidos por discriminación basada en razones de género, estableciendo que en toda conducta en la que se aprecie una intención de

EL CONTACTE CORPORAL NO CONSENTIT DE TIPUS SEXUAL ÉS ABÚS I NO COACCIÓ

NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM La Sala Penal del Tribunal Suprem, en Sentència de data de 26 de juliol de 2016, STS 396/2018, recurs núm: 2194/2017, ponent: Excm. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, ha establit una posició definida en els supòsits de contacte corporal inconsentido amb significació sexual, endurint la pena i agreujant el tipus penal. El pronunciament del TS s’efectua després de la petició subsidiària en cassació per la defensa d’una dona que havia

A VUELTAS CON EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO

de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el BOE del pasado 4 de septiembre se publicó el importante RDL 11/2018, con el fin de subsanar deficiencias en materia