Com passa el temps! Ja he perdut el compte de les vegades que vos he animat a vindre a una celebració de la nostra iurisfamilia, el ICA SUECA. Enguany, com el passat, tornem a quedar per a menjar, no per a sopar. El dia, el 23 de desembre, dilluns. No vos queixeu del dia perquè està pensat. El divendres 20 molts/es de vosaltres teniu menjades d’empresa, o el festival dels xiquets en el col·le, o la compra dels regals d’última hora. Així que el 23 ens va semblar perfecte. Perquè tothom ja ha fet els menjats/sopars d’empresa. Perquè les criatures ja ha acabat els festivals, audicions, exhibicions… Perquè no és que siga dilluns, és un dillunsvendres, la qual cosa és perfecta, perquè l’endemà és inhàbil judicialment però hàbil per a anar a Mercadona, a la perruqueria, a les compres d’última hora, per a preparar el sopar, per a decorar la taula, per a posar els regals sota l’arbre, en fi, per a tot. I qui quedarà un dillusvendres a la vesprada amb clients? Els i les masoques, perquè l’endemà no hi haurà res (guàrdies a part, però guàrdies hi ha en qualsevol data, així que no val com a excusa). I si voleu acabar un termini, perquè no ho feu el 24 al matí, o el 26?, perquè les coses i els moments cal aprofitar-los com venen, us ho diu una experta.

A més, enguany, ni tan sols vos queixareu d’haver d’agafar el cotxe, ni del fred, ni de menjar tard, perquè atenent suggeriments ja no anem extramurs, ens quedem a Sueca, en LA FI DE LA FAM, un restaurant que ens agrada, un restaurant que obrirà per al nostre ICA i que ens ha preparat un molt bon menú per un molt bon preu, tot gràcies a les gestions del nostre Degà.

I estava pensant si vos feia un punxa-pega de l’any anterior per a convéncer-vos. Igual soc jo la que necessita convéncer-se. Crec que l’esperit nadalenc encara no m’ha imbuït del tot enguany. Serà que no he vist suficients pelis de vesprades de diumenge d’Antena 3, ni arbres enormes decorats, ni llums als carrers. O serà que no he sentit suficients nadales, ni anuncis de torrons, de joguets o de menjar o beguda. I pense que si haguera de triar un anunci de torró seria el de “Turrones el Almendro, vuelve a casa por Navidad”, un de joguets, el clàssic de “Las muñecas de Famosa se dirigen al portal…”, de menjar, el de “Rodolfo Langostino, llevame a casa”; i de beguda, el de qualsevol cava, però sobretot el de la “Sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero”, perquè la sidra, com els puxeros de la meua àvia, són el meu nadal passat, el de la infància i això sempre té un lloc especial en el record.

Però, creeu o no en l’esperit del Nadal, la màgia del Nadal o en què tothom és un Elfo, tinc clar que el Nadal és l’excusa perfecta per a quedar, per a reunir-nos, així que vos dic, AJUNTEM-NOS, perquè ajuntar-se és alguna cosa molt nostra, perquè ajuntar-se és l’excusa perfecta per a trobar-se amb gent que ens fa sentir bé, gent amb la qual riure’ns amb ganes, gent amb la qual mantindre una conversa seriosa, o trivial, gent de la qual podem aprendre o a la qual podem ensenyar, gent a la qual donar una oportunitat de conéixer-se, així que ajuntem-nos de debò, aparquem distàncies, diferències, prejudicis i gaudim, ajuntem-nos perquè sí, perquè el ICASUECA és la nostra casa i està bé tornar a casa per Nadal, junts, com les Nines de Famosa, junts, menjant gambes amb allada com si foren Rodolfos Langostinos, junts brindant amb cava.

Així que, volguda iurisfamilia vos convidem, de cor, a compartir, a celebrar, a gaudir junts, d’un menjar, d’una estona de les nostres ocupadísimes vides. I aquesta invitació a ajuntar-nos és com sempre per a tots i totes, exercents o no exercents, procuradors/es, funcionaris/es, Magistrats i Magistrades, LAJs, amics i amigues, amb o sense “derecho a roce”, de sempre o de fa poc, ens dona el mateix (l’amistat, clar, en això del “roce” no opinem) marits, dones, parelles… No necessiteu més invitació que la que esteu llegint, en el vostre mail, facebook, etc. Això sí, heu de confirmar assistència.

El que s’ha dit. AJUNTEM-NOS. Donem-nos l’oportunitat de tornar a dir o dir per primera vegada allò de quin bé ho hem passat, fins a la pròxima. Bon Nadal.

Beatriz Gomar Grau, vicedecana ICASUECA


 

Y UN AÑO MÁS LLEGA LA NAVIDAD: JUNTÉMONOS

¡Cómo pasa el tiempo! Ya he perdido la cuenta de las veces que os he animado a venir a una celebración de nuestra iurisfamilia, el ICA SUECA. Este año, como el pasado, volvemos a quedar para comer, no para cenar. El día, el 23 de diciembre, lunes. No os quejéis del día porque está pensado. El viernes 20 muchos/as de vosotros/as tenéis comidas de empresa, o el festival de los peques en el cole, o la compra de los regalos de última hora. Así que el 23 se nos antojó perfecto. Porque todo el mundo ya ha hecho las comidas/cenas de empresa. Porque la chiquillería ya ha acabado los festivales, audiciones, exhibiciones… Porque no es que sea lunes, es un luviernes, lo cual es perfecto, porque al día siguiente es inhábil judicialmente pero hábil para ir a Mercadona, a la peluquería, a las compras de última hora, para preparar la cena, para decorar la mesa, para poner los regalos bajo el árbol, en fin, para todo. ¿Y quien va a quedar un luviernes por la tarde con clientes? Los y las masocas, porque al día siguiente no va a haber nada (guardias aparte, pero guardias hay en cualquier fecha, así que no vale como excusa). Y si queréis acabar un plazo, pues lo hacéis el 24 por la mañana, o el 26, porque las cosas y los momentos hay que aprovecharlos como vienen, os lo dice una experta.

Además, este año, ni siquiera vais a quejaros de tener que coger el coche, ni del frío, ni de comer tarde, porque atendiendo sugerencias ya no vamos extramuros, nos quedamos en Sueca, en LA FI DE LA FAM, un restaurante que nos gusta, un restaurante que abrirá para nuestro ICA y que nos ha preparado un muy buen menú por un muy buen precio, todo gracias a las gestiones de nuestro Decano.

Y estaba pensando si os hacía un pincha-pega del año anterior para convenceros. Igual soy yo la que necesita convencerse. Creo que el espíritu navideño aún no me ha imbuido del todo este año. Será que no he visto suficientes pelis de tardes de domingo de Antena 3, ni árboles enormes decorados, ni luces en las calles. O será que no he oído suficientes villancicos, ni anuncios de turrones, de juguetes o de comida o bebida. Y pienso que si tuviera que elegir un anuncio de turrón sería el de Turrones el Almendro, vuelve a casa por Navidad, uno de juguetes, el clásico de las muñecas de Famosa se dirigen al portal, de comida, el de Rodolfo Langostino, llevame a casa; y de bebida, el de cualquier cava, pero sobre todo el de la Sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero, porque la sidra, como los cocidos de mi abuela, son mis navidades pasadas, las de la infancia y eso siempre tiene un lugar especial en el recuerdo.

Pero, creáis o no en el espíritu de la Navidad, la magia de la Navidad o en que todo el mundo es un Elfo, tengo claro que la Navidad es la excusa perfecta para quedar, para reunirnos, así que os digo, JUNTÉMONOS, porque juntarse es algo muy nuestro, porque juntarse es la excusa perfecta para encontrarse con gente que nos hace sentir bien, gente con la que reírnos con ganas, gente con la que mantener una conversación seria, o trivial, gente de la que podemos aprender o a la que podemos enseñar, gente a la que dar una oportunidad de conocerse, así que juntémonos de verdad, aparquemos distancias, diferencias, prejuicios y disfrutemos, juntémonos porque sí, porque el ICASUECA es nuestra casa y está bien volver a casa por Navidad, juntos, como las Muñecas de Famosa, juntos, comiendo gambas al ajillo como si fueran Rodolfos Langostinos, juntos brindando con cava.

Así que, querida iurisfamilia os invitamos, de corazón, a compartir, a celebrar, a disfrutar juntos, de una comida, de un ratito de nuestras ocupadísimas vidas. Y esta invitación a juntarnos es como siempre para tod@s l@s que queráis, ejercientes o no ejercientes, procuradores/as, funcionarios/as, Magistrad@s, LAJs, amig@s, con o sin derecho a roce, de siempre o de hace poco, nos da lo mismo (la amistad, claro, en lo del roce no opinamos) maridos, mujeres, parejas… No necesitáis más invitación que la que estáis leyendo, en vuestro mail, facebook, etc. Eso sí, tenéis que confirmar asistencia.

Lo dicho. JUNTÉMONOS. Démonos la oportunidad de volver a decir o decir por primera vez aquello de qué bien lo hemos pasado, hasta la próxima. Feliz Navidad.

Written by