L’Il-lustre Col-legi d’Advocats de Sueca té l’honor de convidar-vos a la taula rodona que ha organitzat i que tractará sobre la “Situació actual de l’Administració de Justicia al Partit Judicial de Sueca: funcionament, problemàtiques i prespectives de futur”

L’acte es celebrará el proper día 1 de juliol de 2.016, a les 19’00, al saló d’actes de la casa de la cultura de Sueca, e intervindrán :

·D. José Luis Mendoza Gastearena, Magistrat-Jutge del Jutjat de Primera Instancia e Instrucció nº CUATRE de Sueca.

·D. Antonio Márquez Soler, Lletrat de l’Administració de Justicia del Jutjat de Primera Instancia e Instrucció nº CUATRE de Sueca.

·Un/Una Representant del Ministeri Fiscal.

·En Josep Lluís Beltrán Marí, en representació dels Funcionaris que trevallen als jutjats de Sueca.

·Na Pilar Pons Fuster, en representació del Il-lustre Col-legi de Procuradors de Valencia, amb seu a Sueca.

·Un/Una representant de la Guardia Civil de la demarcació del Partit Judicial .

·Un/Una representant de l’Equip de Mediació del Il-lustre Col-legi d’Advocats de Sueca.

Moderará la Taula Rodona el Degá del Il-lustre Col-legi d’Advocats de Sueca, En Jesús S. Muñoz i Carrasquer.

Vos esperem.

Written by