Benvolguts companys del torn d’ofici de l’ICA SUECA

DEMÀ 12 DE JULIOL A LES 12 HORES TOTS TENIM UNA IMPORTANT CITA EN LA SEU DEL COL·LEGI

Com ja sabeu per les publicacions aparegudes aquests dies en premsa, demà 12 de juliol és el Dia de l’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici.

El Col·legi per a celebrar l’efemèride ha previst per demà a les dotze del migdia i en la seu del Col·legi LA COL·LOCACIÓ DE LA BANDERA I LA LECTURA DEL MANIFEST elaborat per l’Advocacia Espanyola davant del Dia de la Justícia Gratuïta en defensa d’aquest servei públic.

Des del Col·legi i sobretot des de cadascun dels col·legiats que presteu el servei ja es fa tot el possible perquè aquest servei siga de qualitat, pròxim, eficient i ràpid, tal com va declarar el nostre Degà en premsa i així ha sigut arreplegat en les notícies d’Advocacia Espanyola.

Amb la cita i concentració de demá matí el que volem reinvidicar és la millora i dignificació de la Justícia Gratuïta i dels professionals que la presten per part de les Administracions Públiques, així com que es garantisquen unes prestacions dignes als professionals del torn d’ofici.

NO FALTEU. JUNTS FEM COL·LEGI

 

 

DE OFICIO, ABOGADO

Estimados compañeros del turno de oficio del ICA SUECA

MAÑANA 12 DE JULIO A LAS 12 HORAS TODOS TENEMOS UNA IMPORTANTE CITA  EN LA SEDE DEL COLEGIO

Como ya sabéis por las publicaciones aparecidas estos días en prensa, mañana 12 de julio es el Día de la Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio.

El Colegio para celebrar la efeméride ha previsto para mañana a las doce del mediodía y en la sede del Colegio el IZADO Y COLOCACIÓN DE LA BANDERA Y LA LECTURA DEL MANIFIESTO elaborado por la Abogacía Española  ante el Día de la Justicia Gratuita en defensa de este servicio público.

Desde el Colegio y sobre todo desde cada uno de los colegiados que prestáis el servicio ya se hace todo lo posible para que este servicio sea de calidad, próximo,  eficiente y rápido, tal y como declaró nuestro Decano en prensa y así ha sido recogido en las noticias de Abogacía Española.

Con la cita y concentración de mañana lo que queremos reinvidicar es la mejora y dignificación de la Justicia Gratuita y de los profesionales que la prestan por parte de los servicios públicos y que se garanticen unas prestaciones dignas a los profesionales del turno de oficio.

NO FALTEIS. JUNTOS HACEMOS COLEGIO

 

[/cherry_col_inner] [/cherry_row_inner] [/cherry_col] [/cherry_row]

Written by