Our blog

EL CONTACTE CORPORAL NO CONSENTIT DE TIPUS SEXUAL ÉS ABÚS I NO COACCIÓ

NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM La Sala Penal del Tribunal Suprem, en Sentència de data de 26 de juliol de 2016, STS 396/2018, recurs núm: 2194/2017, ponent: Excm. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, ha establit una posició definida en els supòsits de contacte corporal inconsentido amb significació sexual, endurint la pena i agreujant el tipus penal. El pronunciament del TS s’efectua després de la petició subsidiària en cassació per la defensa d’una dona que havia

EXCEL·LÈNCIA AL PARTIT JUDICIAL DE SUECA.

   2018, ANY DE RECONEIXEMENT A LA LABOR DELS MAGISTRATS  CLARA ESPAÑA ARBONA I  JOSE LUIS MENDOZA GASTEARENA   Si el 24 d’abril (BOGC 3-05-2018) va ser la Magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sueca, Clara España Arbona, la guardonada pel Ministeri de l’Interior amb la Creu de l’Orde del Mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc, el passat 14 de setembre li va correspondre el torn al Magistrat

A VUELTAS CON EL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO

de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el BOE del pasado 4 de septiembre se publicó el importante RDL 11/2018, con el fin de subsanar deficiencias en materia

JOSE GONZALEZ VERCHER, OFICIAL MAJOR DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SUECA, DISTINGIT AMB LA MEDALLA AL MERIT DEL COL-LEGI DE REGISTRADORS DE ESPANYA

  Dijous passat dia 13 de Setembre de 2018,  la Junta Autonòmica del Col·legi de  Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana va ferlliurament de la Medalla al Mèrit del Col·legi de Registradors d’Espanya a Sr. José González Vercher, oficial del Registre de la Propietat de Sueca.  Segons ens informen des del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, aquesta distinció es concedeix a aquells