El pròxim dia 7 d’octubre, a les 18.30 hores, a l’Auditori Municipal de Cullera, tindrà lloc una conferència i taula redona sobre el dret civil valencià.

Per a tots aquells que creieu que es parlarà dels nostres Furs, o de Jaume I, o d’història antiga, esteu molt equivocats. Cert que es reivindica el dret a legislar en matèria civil per part de la Comunitat Valenciana, però no es planteja una volta al passat, sinó un pas avant, un pas cap al futur. Cert que el que vam perdre és el que ens dona motiu a demanar el que volem. Cert que parlem d’autogovern i hi ha els qui aqueix tema els provoca certa ‘hurticaria’. Cert que hem viscut algun que un altre segle sense dret propi i que altres autonomies viuen sense ell. Però nosaltres no volem. Perque, històricament, vam tindre dret civil propi i ens correspon tornar a tindre’l. És més, durant uns anys ho vam tornar a tindre. Perquè les Corts van aprovar una llei de parelles de fet, un llei de règim econòmic matrimonial i una llei de custòdia compartida, lleis que apliquem i que van formar part de les nostres vides durant un temps i que el Tribunal Constitucional va anul·lar i això és el que no pot tornar a pasar i hem de corregir.
I si he aconseguit que llegiu fins ací i vos estigueu preguntant Per què corregir? Com és la importància? Tant esforç mereix? No tenim suficients lleis autonòmiques? En què ens afecta com a valencians? Influirà en la nostra vida quotidiana?, ja vos dic que estes són les preguntes a les quals es donarà resposta el pròxim dia 7, així que no falleu. És una oportunitat per a saber “què volen els qui parlen de dret civil valencià”. I ja vos anticipe que, voler, voler, el que es vol és retornar als valencians la capacitat de dictar les lleis que ens afecten en la vida quotidiana, lleis que tracten de la família, de les herències… i que la societat entenga que es el nostre dret, que va ser el nostre pasat i volem que siga el nostre futur.
Així que esperem haver despertat la vostra curiositat i vore vos a vosaltres i a tots aquells als quals vulgueu convidar, perquè això no va d’advocats, sinó de valencians, el pròxim dia 7 a l’Auditori del Mercat de Cullera per a parlar de les lleis del futur, del futur dels valencians.

DERECHO CIVIL VALENCIANO. LAS LEYES DEL FUTURO.

El próximo día 7 de octubre, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal de Cullera, tendrá lugar una conferencia y mesa redonda sobre el derecho civil valenciano.

Para todos aquellos que creéis que va a hablarse de nuestros Furs, o de Jaime I, o de historia antigua, estáis muy equivocados. Cierto que se reivindica el derecho a legislar en materia civil por parte de la Comunidad Valenciana, pero no se plantea una vuelta al pasado, sino un paso adelante, un paso hacia el futuro. Cierto que lo que perdimos es lo que nos da pie a pedir lo que queremos. Cierto que hablamos de autogobierno y hay quienes ese tema les provoca cierta hurticaria. Cierto que hemos vivido algún que otro siglo sin derecho propio y que otras autonomías viven sin él. Pero no es eso. Hablamos de que, históricamente, tuvimos derecho civil propio y nos corresponde, por derecho, porque nuestro Estatuto lo reconoce, volver a tenerlo. Es más, durante unos años lo volvimos a tener. Porque les Corts aprobaron una ley de parejas de hecho, un ley de régimen económico matrimonial y una ley de custodia compartida, leyes que aplicamos y que formaron parte de nuestras vidas durante un tiempo y que el Tribunal Constitucional anuló y eso es lo que tenemos que corregir.

Y si he conseguido que leáis hasta aquí y os estéis preguntando ¿Por qué corregir? ¿Cual es la importancia? ¿Tanto esfuerzo merece? ¿No tenemos suficientes leyes autonómicas? ¿En que nos afecta como valencianos? ¿Va a influir en nuestra vida cotidiana? Pues os digo que esas son las preguntas a las que se va a dar respuesta el próximo día 7, así que no falléis. Es una oportunidad para saber “que quieren quienes hablan de derecho civil valenciano”. Y ya os anticipo que, querer, querer, lo que se quiere es devolver a los valencianos la capacidad de dictar las leyes que nos afectan en la vida cotidiana, leyes que tratan de la familia, de las herencias y que la sociedad entienda que es un derecho que nos corresponde.

Así que esperamos haber despertado la curiosidad de los que nos leáis y veros a vosotros y a todos aquellos a los que queráis invitar, porque esto no va de abogados, sino de valencianos, el próximo día 7 en el Auditorio del Mercado de Cullera para hablar de las leyes del futuro, un futuro que, dicho sea de paso, ya es un poco más presente, al haber sido aprobada el pasado 25 de septiembre en Les Corts la tramitación de una proposición de ley presentada por el PP, PSPV, Compromis i Podem para que se reforme la DA 2ª de la CE que permita la recuperación del derecho a legislar en materia civil.

Written by