L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA firmá el passat dijous un conveni amb l’editoria jurídica SEPIN perquè tots els col·legiats exercents puguen tindre accés a la Biblioteca Sepín On Line sense cap cost addicional.

Per a aconseguir l’advocacia d’excel·lència que propugnem des del Col·legi és necessari que els nostres col·legiats es troben no sols formats sinó informats, al dia en les novetats i continguts jurídics, podent disposar de tots els mitjans que esta era tecnològica posa a la seua disposició. Som conscients que hi ha nombroses ferramentes per a fer més fàcil el treball d’este col·lectiu i en a mesura del possible volem posar-les a disposició de tots sense que això supose cap cost addicional. L’època de ratolins de biblioteca ha quedat arrere, però les biblioteques continuen sent necessàries per a demanar informació. Per això ens hàgem decidit a firmar el conveni amb l’Editorial Sepin per a accés al servici de Biblioteca Sepín On Line.

Els avantatges que oferix la Biblioteca Sepín On Line són moltes com podran descobrir els que accedisquen a la mateixa. A nosaltres ens agradaria destacar les següents:

 • Accés individual per a cada col·legiat exercent 

 • Multidispositivo i multiplataforma: accés a través de qualsevol dispositiu amb accés a internet.

 • Consultes en qualsevol moment i lloc.

 • Sense límits de consultes

 • Possibilitat de descàrrega de continguts IL·LIMITADA.

 • Totes les matèries

 • Fons en permanent actualització

 • Buscador intel·ligent: les publicacions estan compostes per diversos documents independents. Cada un es podrà imprimir, compartir descarregar en PDF o Word… A més, podrà consultar l’històric de documents vistos, i seleccionar i arxivar en carpetes.

 • Personalització: des de la teua àrea personal podràs modificar el teu usuari i contrasenya, i en gestió documental crear carpetes, subcarpetes, favortitos…

La Biblioteca Sepín OnLine és un portal molt útil pel seu contingut, sempre en contínua actualització. En ell podràs trobar totes les matèries del Dret, agrupades en col·leccions: Monografies, Anàlisi del Tribunal Suprem, Guies Temàtiques, Jurisprudència al Detall, Reformes al Detall, Preguntes i Respostes.

Tots els col·legiats exercents, sense cap cost, podran donar-se d’alta en este servici a través del següent enllaç:https://www.sepin.es/colectivos/identificacion/default.asp?cod=01%2D07l0092A508B0H61jF0JP1T00Gu08p1Ab0%262

Si piqueu dirèctament dalt de la següent paraula “enlace “, s’obri una pàgina on haureu d’escriure el nom i apelllidos i el número de col·legiat. A continuació s’accedix a un formulari que hi ha que reomplir indicant el usuari, la contrasenya i el correu electrònic, aixì com les dades de identificaciò. Una vegada completat rebreu un correu electrònic amb l’usuari i contrasenya.

En tot cas, el Servici d’Atenció al Client de Sepín estarà encantat de resoldre els teus dubtes en el telèfon gratuït 913527551 o a través del mail sac\@sepin.es.

El Ilustre Colegio de Abogados de Sueca firma un convenio con la Editorial Jurídica SEPIN para que todos los colegiados ejercientes puedan tener acceso a la Biblioteca Sepín On Line sin ningún coste adicional.

Para conseguir la abogacía de excelencia que propugnamos desde el Colegio es necesario que nuestros colegiados se hallen no solo formados sino informados, al día en las novedades y contenidos jurídicos, pudiendo disponer de todos los medios que esta era tecnológica pone a su disposición. Somos conscientes que existen numerosas herramientas para hacer más fácil el trabajo de este colectivo y en a medida de lo posible queremos ponerlas a disposición de todos sin que ello suponga ningún coste adicional. La época de ratones de biblioteca ha quedado atrás, pero las bibliotecas siguen siendo necesarias para recabar información. De ahí que nos hayamos decidido a firmar el convenio con la Editorial Sepin para acceso al servicio de Biblioteca Sepín On·Line

Las ventajas que ofrece la Biblioteca Sepín On·Line son muchas como podrán descubrir quienes accedan a la misma. A nosotros nos gustaría destacar las siguientes:

 • Acceso individual para cada colegiado ejerciente

 • Multidispositivo y multiplataforma: acceso a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. Consultas en cualquier momento y lugar.

 • Sin límitesde consultas

 • Posibilidad dedescarga de contenidos ILIMITADA.

 • Todas las materias

 • Fondo en permanente actualización

 • Buscador inteligente: las publicaciones están compuestas por varios documentos independientes. Cada uno se podrá imprimir, compartir descargar en PDF o Word… Además, podrá consultar el histórico de documentos vistos, y seleccionar y archivar en carpetas.

 • Personalización: desde tu área personal podras modificar tu usuario y contraseña, y en gestión documental crear carpetas, subcarpetas, favortitos…

La Biblioteca Sepín OnLine es un portal muy útil por su contenido, siempre en continua actualización. En él podrás encontrar todas las materias del Derecho, agrupadas en colecciones: Monografías, Análisis del Tribunal Supremo, Guías Temáticas, Jurisprudencia al Detalle, Reformas al Detalle, Preguntas y Respuestas.

Esperamos que esta herramienta os sea de gran utilidad. En la página web os dejaremos la información más completa, junto con el enlace de acceso y un vídeo explicativo. Se dispondrá así mismo de un banner para acceder a la  Biblioteca Sepín OnLine desde la página web.

Todos los colegiados ejercientes, sin coste alguno, podrán darse de alta en este servicio a través del siguiente enlace.

Se abre una página donde deberéis escribir el nombre y apelllidos y el número de colegiado. A continuación se accede a un formulario que teníes que relenar. Una vez completado recibiréis un correo electrónico con el usuario y contraseña.

En cualquier caso, el Servicio de Atención al Cliente de Sepín estará encantado de resolver tus dudas en el teléfono gratuito 913527551 o a través del mail sac@sepin.es.

 

 

 

Written by