El passat dia 27 d’abril de 2017 es va protocol·litzar la renovació del conveni de col·laboració del nostre col·legi amb la Diputació de València per a la prestació per part del Col-legi del servici d’assessorament jurídic gratuït en matèria de préstecs hipotecaris, intermediació i mediació en matèria d’arrendaments en evitació de desnonaments de vivenda habitual, així com mediació en l’àmbit de problemes familiars.

 

L’acte va tindre lloc a la seu de l’organisme provincial a Valencia capital i va estar presidit pel Sr. President de la Diputació Provincial de València, D. Jorge Rodriguez Gramage i van estar presents representants dels altres dos col·legis de la província de València. El nostre col·legi va estar representat pel Tresorer En Josep Eduard Ramón i Lledó.

 

Gràcies al conveni firmat , el nostre Col·legi, que presta este servici des de fa uns anys , continuarà prestant-lo un any més, en favor d’aquells ciutadans residents en els municipis que componen el partit judicial de Sueca i que ho requerisquen.

Per a una major informació sobre dies i hores de prestació, forma de sol.licitar el servici, documentació a aportar o qualsevol altre dubte que tingueren, els interessats poden personar-se en la nostra seu Col.legial, ubicada a la Plaçeta del Convent, nº 5, baix, o bé cridar per via telefònic al 962033161.

Written by